om Proportioner del 2 ”Astronomical Unit”

När man tar itu med frågor som gäller proportioner på det vi kan se på natthimlen brukar man nästan per automatik skapa sig nya frågor. Så gick det i del 1, och den första frågan, ”Hur stor är rymden?”, låter vi ännu vila. Däremot kan vi säkert presentera enkla svar på frågan om varför man inte kan göra en skalenlig bild av vårt solsystem. Hur vi än förklarar mynnar resonemanget ut i att det definitivt inte är ändamålsenligt. Har då tanken alls burit frukt? Ja! Den leder oss vidare.

Anta att vi iakttar Jupiter och dess månar i ett teleskop. Jupiter är enkel att hitta på natthimlen och även i ett enkelt teleskop kan man se att planeten är ”randig”. Dess fyra största månar syns också tydligt. Därtill är månarnas omloppstid i bana runt Jupiter så pass korta att man ser en ny tavla varje kväll. Men –
Hur långt är det då mellan jorden och Jupiter? Vi befinner oss kring 150 miljoner kilometer från solen och Jupiters bana ligger drygt 750 miljoner kilometer från solen. Det betyder att vi ser Jupiter på ett avstånd av 600 miljoner kilometer – om vi befinner oss på samma sida av solen. Är vi på var sin sida om solen är avståndet mellan jorden och Jupiter 900 miljoner kilometer. Då är det svårt att iaktta Jupiter med ett enkelt teleskop, men det beror inte uteslutande på avståndet. Vilket annat bekymmer har vi då?

Planets
”Astronomical Unit”, au, utgår från medelavståndet mellan jorden och solen. Det är en användbar enhet när man pratar om avstånd i vårt solsystem. 4 au betyder betyder i dagligt tal ”fyra gånger så långt som till solen”.

För att komma till rätta med avstånden i vårt solsystem finns en skräddarsydd enhet, ”au” (=astronomical unit). En au är av IAU (International Astronomical Union) bestämd till exakt 149 597 870 700m. Enklare uttryckt är en au liktydigt med avståndet mellan jorden och solen. Den exakta längden på 1 au blir relevant när vi sätter den i relation till andra enheter samt i relation till tid. På IAU’s sida beskrivs mera om hur man ”arbetar fram” relevanta enheter i artikeln ”Measuring the Universe”.

Au som enhet är ypperlig för att beskriva avstånd i vårt solsystem. Det är ju proportionerna vi är ute efter och enheten utgår just från att bestämma proportioner utifrån avståndet mellan jorden och solen. Nu kan vi se att avståndet mellan jorden och Jupiter varierar mellan 4 och 6 au. Avståndet mellan jorden och Neptunus är 29-31 au. Varav har vi alltid denna marginal på 2 au?

17 kommentarer

  1. Pingback: Kometen 2I/Borisov

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s