Hur långt är det till Proxima Centauri?

Diskussionen i anslutning till en artikel om artificiell intelligens, AI, och de tillämpningar man kunde ha nytta av inom rymdforskningen gav åter näring till tankar om proportioner. Frågan om hur stor rymden är får tills vidare sova vidare, men vi ska sätta lite perspektiv på avstånd ut till vår närmaste samling stjärnor – de som…

”Tidvattenkraft”

Är vi rädda för matematiken? Det uppstår lätt ett glapp mellan kunskapen om ett fenomen och förståelsen av hur fenomenet uppstår. Är fenomenet av fysisk karaktär är matematiken ett viktigt, universellt, språk. Det är också det språk som används när teorier utreds och lagar generaliseras. Vi kan på goda grunder anta att om man själv, med matematikens…

Lite fantasi vidgar vyerna

Jordens grannplaneter är så pass långt borta att vi med blotta ögat ser dem endast som klart lysande punkter på natthimlen. Med ett enkelt teleskop vi placerar ute på gården en mörk kväll kan vi se de största detaljerna hos dem. Vi kan se hur stor del av Venus som är upplyst, tycka oss se…

Samband är inte alltid linjära

Solen betraktades en gång i tiden som själva symbolen för det perfekta. Så pass perfekt ansågs solen vara att det i det närmaste uppfattades som en skandal när Galileo Galilei berättade om de fläckar han sett på solens yta i början av år 1611. Sedan dess har man följt med solfläckarna och dess cykler. En solfläckscykel…

Supermåne över bergen

Det har skrivits en del om huruvida ”supermåne” är en händelse som är värd att notera. Det beror kanske på hur man hanterar händelsen. En superfullmåne högt på himlen kan ge ett mindre imponerande intryck än en helt normal fullmåne nära horisonten där vårt öga finner referenser. Det ändå säkrast att reda ut det i matematik…