När dammen sinar

Norra halvklotets sommar 2021 har på många håll associerats med en torka, torrare än normalt. Att de stilla sommarregnen uteblev och ersattes av skyfall utmanar de samhällen vi byggt upp. När nåt hotar livet och livskvaliteten i tätt befolkade områden sprids nyheterna fort. I augusti kablades nyheterna ut om att vattenståndet i Lake Mead är det lägsta på 40 år. 40 miljoner människor är direkt beroende av vattnet den dammen. New York Times söker orsaker i en artikel 27.8.2021. Är det klimatförändringen som kan beskyllas eller är helt enkelt nutida uttag för stora?

Området kring Hoover-dammen sett från flyg. Notera den branta kustlinjen kring Lake Mead. Den ljusa klippranden ger en fingervisning om vattennivån. Bild: Photographs in the Carol M. Highsmith Archive

Lake Mead, liksom Coloradofloden i stort, försörjer stora områden med vatten och energi. I vattenkraftverk går vattnet igenom och överför endast energin till generatorerna. Det vatten som tas ut till hushållen eller till bevattning av odlingar och golfbanor rinner inte direkt tillbaka till flodfåran. Att uttaget de senaste åren varit större än tillflödet syns i bilden ovan i de ljusa klippor som utgör strandlinjen. Nära 40% av det vatten som används i Arizona tas ur Coloradofloden. Grundvattnet står för drygt 40 % men långvarig torka påverkar även grundvattnet. Ännu är det inte kris, men begränsningar i vattenanvändningen är aktuella.

Storstadsområdet kring Las Vegas, till vänster i bilden, huserar över två miljoner människor. Här jämförs Lake Meads vattenspegel den åttonde augusti 2020 med samma datum 2021. Det är tydligt att det senaste året gått hårt åt vattennivån i dammen.

Coloradofloden flyter in österifrån till Lake Mead. Floden fortsätter sedan efter Hoover-dammen söderut från Lake Meads västligaste bukt. I norr strömmar vatten till längs Muddy River och Virgin River. Från väster rinner det ”urbana vattendraget” Las Vegas Wash till Lake Mead.

Det röda i bilderna nedan visar EMR i nära infrarött, 842 nm (Band 8 på Sentinel-2). Den våglängden indikerar fungerande fotosyntes. Vi ser alltså områden där växter växer i rött.

Uppdatering juni 2022

Det var ingen tillfällig svacka i vattentillgången under 2021. Vattnet i Lake Mead fortsätter sina. Det ger också en fingervisning om att livet längs Coloradofloden i stort påverkas. Nedan finns tre bildpel som visar hur delar av Lake Mead ”krympt”. Bilderna visar maj 2020, 2021 och 2022.

Den östligaste armen av Lake Mead, Coloradoflodens ”inlopp” under vårarna 2020, 2021 och 2022. Presentationen är gjord med EO-browsern och baserar sig på bilder tagna från Sentinel-2. ESA EUMETSAT Copernicus
Nordliga armen, Overton Arm, bildas av inloppen från Virgin river och Muddy river.
Här syns Las Vegas Bay t.v. och Coloradoflodens fortsatta färd via Hoover-dammen längst i söder i bilden.

Eftersom ESA’s och NASA’s satelliter och teknik finansierats med allmänna medel är också resultaten tillgängliga för allmänheten. Sentinel Hub Playgrond och Sentinel Hub EO Browser är lätta att jobba med. Den först nämnda plattformen kräver inte ens ett lösenord. EO-Browsern kan man också arbeta med utan inloggning men en registrering ger så mycket mera möjligheter. Bland annat kan man spara vyer och också jämföra fler vyer över samma område – likt jämförelserna mellan 2020, 2021 och 2022 över Lake Mead ovan.


Jan är lärare i matematik, fysik och vetenskapliga tillvalsämnen på Sursik skola i Pedersöre, Finland, ESERO Finland education officer samt resursperson på skolresurs.fi. Inom rymdfysiken och astronomin stöter man ofta på frågan ”Varför?”. När fysiker frågar så menar de vanligtvis ”Hur?” och den frågan är god att peta i. Att dryfta stora frågor ger nyfikenheten näring, vilket i sin tur är en av nyckelingredienserna i många framgångsberättelser.

1 kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s