Aalto-2 på väg ut i rymden

Arikeln är skriven av Johnny Finnholm. Tidigare har Johnny gett en inblick i Aalto-1 och arbetet bakom den satelliten. Nu får vi en inblick i Aalto-2! Ikväll händer det! Finlands första egna satellit skjuts upp! Eller för att vara mer specifik, ikväll, tisdag 18:e april kl 17:11 CET, skjuts förhoppningsvis OA-7 missionen till ISS upp. Inne…

Aalto-2 och QB50

Det finns luckor i instrumentutbudet när det gäller utforskandet av jordens termosfär – in-situ. Termosfären sträcker sig från 85 till 600 km ut från jordens yta. Det är i termosfären vi ser norrsken och det är där, på en höjd kring 400 km, vi har den internationella rymdstationen. Det finns även 400km över jordytan partiklar som bromsar stationens framfart…

Andøya Mission Control

För en timme förvandlas klassrummet till ett kontrollrum. Eleverna förser sig med brickor som berättar till vilken av de fyra grupperna de hör. Ansvaret inom grupperna fördelas.När det står klart vem i respektive grupp som ska föra gruppens talan är det dags att ta kontakt till Andøya. Denna gång är det Bente Jensen leder uppdraget via…

Månen -ett möjligheternas klot

Jordens enda naturliga satellit, den måne vi kort och gott kallar Månen, har uppmuntrat fantastiska tankar så länge det funnits människor som haft tid att se upp från vardagssysslorna. Den första landningen skedde 3:e februari 1966 med Sovjetiska Luna 9, efter en hel del misslyckade försök och fyra kraschlandningar på Månens yta. Apollo 11 var den…

Ett besök vid DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

I början av vårterminen år 2017, besökte en grupp finlandssvenska gymnasister München i fysikundervisningens tecken. Med fanns studenter från Björneborg, Helsingfors, Kronoby och Vanda. Tre lärare ledde gruppen på 17 unga, som understöddes av bland annat Utbildningsstyrelsen och lokala skolföreningar. Gruppen besökte flera mål, som Deutsches Museum, Max Planck-institutets fysikavdelning och BMW-fabriken. Även ett besök…

Klimat och miljö genom satelliters ögon 2/4

Fascinerande Glaciärer ESA’s Sentinel-1 -satelliter går, liksom många satelliter som har som uppgift att se på jorden, i en solsynkron polar bana. Från en höjd 693 km över jordytan ”ser” satelliternas ”synthetic aperture radar” (SAR) genom moln och regn, dag som natt. De två satelliterna i konstellationen, Sentinel-1A och -1B, ger tillsammans en ny global bild…